Search form

Ranehlö 44:31

31Ngaich min angū-ö, yĕn meuk ngam nyīö min angā-aṅ, nö öt in ih, ngaich kapah min angā-aṅ: ngaich vē kūön alaha meh min nö kētö pakūkui ap kūön alaha meh ap yöng ih, holtö miṙivlōn nö el anūlö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index