Search form

Ranehlö 44:4

4Ngaich hē cha nö ngaich nö el kahôyö tö ök el panam, öölu nö marôvat, ngaich ngöṙô Yôsĕf tök yōm chehenre, Chōholre, fachūlörit yip tarik; yē meh pöchö kôlö in cha, ngöṙô tö cha, Kūöyòh öyih aṅti tö tötlöök reushö tölöök?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index