Search form

Ranehlö 45:1

Mikahtö kūö yik mëm re ang Yôsĕf tore

1Ngaich Yôsĕf nö ötkô nö ma-inngenre nö ikūö cha nö ṙòkhöre yik samökhaka nö in ò, ngaich ngöṙô angā-aṅ, Tölṙô më tarik nö kiröönngöre nö ṙā-ang in chu. Ngaich öthĕng tittak tarik tösökhaka nö in ò, isaha Yôsĕf nö mikahtökūö yik mëmre töre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index