Search form

Ranehlö 45:27

27Keuheūtnyôre ngaich chā-a nö in ò tö nuk ṙô Yôsĕf, nuk ṙô ò nö in cha: ngaich hē ò nö meuk nuk inröl sahöömtö Yôsĕf, chūök ò, ngaich ök yöng cha Yāköp nö keūlöre ellōn;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index