Search form

Ranehlö 45:9

9Ka-eūyen yin, chuh ip yöng chu kikōnyö ngöṙô tö ò, Ngöṙô öp kūön meh Yôsĕf, Vīten chu An ngam Tēv mā taṙòkhöre i Aikup tā-a yih man in chu: un ngöh:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index