Search form

Ranehlö 46:31

31Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö yik mëmre, tö yik aṅ patī ök yöng ò inrē, Hòṅ ngaich chin, öich vë-eny nang Fërō inrē, öich ngöṙô min tö ò, Yih yip nö ngaich nö in chu hanöngkisānö chu, aṅ patī ap yöng chu inrē, yip mi-i Kanā-an;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index