Search form

Ranehlö 47:15

15Ngaich hē nuk rupīö nö ṙòkngöre nö keuheūt, im panam Aikup, im panam Kanā-an inrē, ṙòkhöre ngaich yik aṅ Aikup nö yih nö in Yôsĕf, ngaich ngöṙô, Kētö nyā-aṅkūö ih höng kapah ṙöng öi ikūö meh? Tön ngaich nuk rupīö ih nö keuheūt.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index