Search form

Ranehlö 47:18

18Ngaich hē ngam samyeūheu angū-ö nö keuheūt, yihtöre chā-a nö in ò im innët samyeūheu, ngaich ngöṙô tö ò, Öthòṅ hanyathanga in im mā ih tö inlahen nuk rupīö ih nö keuheūt; ngaich nuk nuā ih inrē nö nuā ngam mā ih; öthĕng tit tö-ōtre nö ikūö ngam mā ih, höng në alaha ih, tö në töṙeūla ih inrē:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index