Search form

Ranehlö 47:4

4Ngaich ngöṙô chā-a tö Fërō, Yih in i ngih panam öi töhòṅ rahëichtaṙen i yöng; pòn öt nyā-aṅvkūö në nuā vē kūön alaha meh; pò ngam inyāchö nö kiröngen nö im panam Kanā-an: angū-ö lökten in vë-ekūö meh, hökngen vē kūön alahare man nö iyöng im panam Kōsen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index