Search form

Ranehlö 48:5

5Ngaich nap töngamuh kūön meh kikōnyö nö chū-ö, nap tökayôḵnyu in meh ing panam Aikup urēhĕkūö yanīhih chu in meh i Aikup; Ifrēm, Manasē inrē, sā Rūpen, simōn inrē nö chū-ö chu min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index