Search form

Ranehlö 48:7

7Ngaich pöri chū-ö, hē chu yih ṙā-ang Patan, kapah ngaich Rēchöl nö ranghen chu el talöökö im panam Kanā-an, hē ih ṙòngmö marôvat tö Efrāt: ngaich lāpngen ò chū-ö el talöökö Efrāt; (angū-ö ön Petlihem.)

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index