Search form

Ranehlö 49:25

25Lökten im Tēv ngam Yöng meh, ngam hamòlṙen meh min; lökten im Tökeuheūttöre chöngö, ngam mahakôlò meh min, tö inkôlò aṅ lātulöng el halīöngö inkôlò aṅ el ngam mai nup töhulalhaka lataṙeū, inkôlò teh, chūök kanūönö inrē:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index