Search form

Ranehlö 49:29

Kinpāha, Lināpngö Yāköp Inrē

29Kētö chöngö cha angā-aṅ inrē, nö ngöṙô tö cha, Hòṅ hamūltu chin i yip tarikre; lāpngen chu holtöṙah yip yöng chu el kinluhu öp el panô-òṅ Efròn öp aṅ Hitait,

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index