Search form

Ranehlö 49:3

3Rūpen, lanòh chu man më-eṅ, kumlēḵ chu, ranehlö nganë-eṅ chu inrē, yöngkūö im ineū-euṅ, yöngkūö inrē i minā-aṅ,

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index