Search form

Ranehlö 50:5

5Hōten chu ök yöng chu chūöku ṙô kilēngôre, nö ngöṙô, Yĕhmeuk, kapah chin: lāpngen chu pömchö min ël ap anūlö chu, ap ahul chu, ip panam Kanā-an. Yĕh lökten hökngen chu kiröönngöre, vë-ekūö meh chin, öich lāpngö ap yöngre, yih chin min hēk.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index