Search form

Ranehlö 6:13

13Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö Nō-a, Yih ön nö ikui Chu ngam manāngen në alaha nö ṙòkhöre: pòngam tumlat nö tööḵlö tö chanökhuṙen löktökūö cha; yĕh meuk, hòṅ piyāingen cha Chin anòngngen ngam tumlat.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index