Search form

Ranehlö 6:18

18In meh pöri min Chū-ö vītö ngam kinlēḵngôre; ngaich kuhēthötre min më-eṅ ël ngam chōng, më-eṅ, yip kūön meh nyīö kikōnyö inrē, töm pīhö meh, töyip pīhö yip kūön meh nyīö kikōnyö nö hol meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index