Search form

Ranehlö 8:21

21Ngaich ngam Mā Tēv nö tong tökuchik tinhūsö; ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô nö ellōnre, Rö-ö Chin min hēk rūttö öt kanôlò ngam tumlat nö hēkngöre tö pòkūö tarik, pò ngam chanöh ellōn tarik nöng tötlöök löktökūö nyīni-öṅ ò; ötrēhĕn Chin min hēk fël nup tö-aṅ chehen Öich hēkngöre, sā tī Chu ngaich.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index