Search form

Ranehlö 8:5

5Iṙūöhöröön minë mak nö kūöṅnngöre, hanöngsaha ngam sinöm chumngëṅtö: im sinöm chumngëntö, im raneh sakāmö ngam chingënt, minë kui minë rôngö nö meūkö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index