Search form

Ranehlö 8:9

9Ngaich pöri ngam nyö-öṅ nö öt kôḵtökūö töchūök elröönre nö heūheure, ngaich havantöre angā-aṅ nö in ò nö im chōng, pò minë mak nö ikūö ngam tumlat nö ṙòkhöre: silônyö këlre ngaich angā-aṅ, ngaich kēḵ an, kēḵhĕtnen ò ngaich nö in ò nö ël ök chōng.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index