Search form

Ranehlö 9:12

12Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv, Ngih ön minkahngö ngam kinlēḵngô, ngam vahī Chu ihôi Chu tö yīö inrē, tö në tö-aṅ chehen inrē töt ṙākenre i tumkölchap:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index