Search form

Ranehlö 9:18

Nō-a Tö Yik Kūön Ò Kikōnyö

18Ngaich yik kūön Nō-a kikōnyö, yik kumnyī-inyre nö ṙā-ang ël ök chōng, hēḵ Sem, Hem, Yāfet inrē: kikōnyö ök Hem yöng Kanā-an.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index