Search form

Ranehlö 9:25

25Ngaich ngö ṙô anga-aṅ,

Rūtpööḵ, öt kôlò an yēḵ Kanā-

an;

Mahalanṙen yip mahalanṙen an yēḵ

min in yip hanöng kisānöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index