Search form

Ranehlö 9:26

26Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Tökôlò an yēḵ ngam Mā Tēv,

ngam Tēv Sem

Hökngen Kanā-an nö maha-

lanṙen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index