Search form

Ranehlö 9:27

27Ṙūönyö ṙôkö Yāfet yēḵ ngam

Tēv,

Hökngen ò nö iyöng el inrūkui

Sem;

Ngaich hökngen Kanā-an nö

mahalanṙen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index