Search form

Ranehlö 9:9

9Ngaich Chin, yĕh meuk, in yīö an ngam kinlēḵngô Chu nö köp tö tī Chu, i yip kūön yīö inrē unôichrit yīö;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index