Search form

LA-EN LĒVĪ 10:6

6Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö Āròn, tö Elīēsör Itamār inrē kikōnyö kūön ò, Un chalūla nup keūyö nö i kui yiö, un rēhĕn nup keūyö nö i kui yiö, un rēhĕn nö takaich nup inyut yīö, hòṅ yīö öt kapah, hòn öt tainy anga-aṅ inrē nö i yip ṙôngö tarik nö ṙòkhöre; hökngen yip hol yīö pöri, yip aṅ patī Israĕl nö ṙòkhöre, nö haram ṙanāpngö cha yip tö tōttukūö tö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index