Search form

LA-EN LĒVĪ 16:2

2Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Vë-ekūö öp kahëm re man Āròn, hòṅ ò nö öt yih nöng örheūheu nö el ngam töhet chūök nö lā ël ngam ranangkūö i kūö ngam anūichö miṙēlōn, ngam i kūö ngam kasòng chöngö; hòṅ ò nö öt kapah: tön meūkö chin min el taṙul i kui ngam anūichö miṙēlōn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index