Search form

LA-EN LĒVĪ 20:2

2Ngö ṙô pömchö inrē tö yip kūön Israĕl, Öp töng sitih aṅ i Israĕl, hēk aṅ i yip aṅ tahëng törahëichtaṙen nö iyöng in Israĕl öp kamëtö kūönre nö in Mōlek kumpāhaivah takô min anga-aṅ: kuleh kui ò min tarik aṅ ngam panam tö ihong.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index