Search form

LA-EN LĒVĪ 22:18

18Vë-ekūö Āròn yip kikōnyö kūön ò inrē, ṙòkhöre inrē yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Öp töng aṅ in Israĕl, yip kamëtö tökētu, yĕn pòrô öng nö kinlēḵngô cha nö tökētu, hēk kanāhanglōn cha nö tökētu, nö kahëtö cha nö im Mā Tēv nö töföngö tökētu;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index