Search form

LA-EN LĒVĪ 26:36

36Ngaich cha-a min yip tö ṙā-ai aṅ in yīö, tīntö ötkumlēḵ-en ellōn cha min chu-ö i nup panam yip tökunyāha elmat tö cha: ngaich öp sinlë-e ṙô rōi chōn min nö lūḵu cha; falngöre cha-a ngaich, sā fanalngöre tökūö sanët; fukngö cha-a min inrē yē cha nö öt lūḵu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index