Search form

LA-EN LĒVĪ 26:44

44Pòrô pöri nö ṙòkhöre anū-ö, yē cha nö i panam yip tökunyāha elmat tö cha, öt sōḵen cha min Chū-ö, ötrēhĕn Öich sa-òkhen cha, Öich keuheūtngöre tī halëlngen cha, ane inrē piyāingö ngam kinlēḵngô in cha: pò Chu Tēv cha Öich Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index