Search form

LA-EN LĒVĪ 26:5

5Ngaich yī-ö min söl ip inmūlö ṙòng vaīn tī öi piṙōng ṙòng, ane inrē hamūl ṙòng vāin söl ip hē tineūichö: tööḵngen yī-ö min inrē tö nyā-aṅkūöre, öt pinlāḵnguṙen inrē öi iyöng im panamre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index