Search form

LA-EN LĒVĪ 6:12

12Ngaich öp tameūyö el öp tahāklö nö haköpö hanūṙö kūö nö ël e, sōtuṙen nö nyangngö; kaheuk peuheū min inrē öp Kūönṙô nö föngtö kūö ngòh nö ël e: ngaich hatöök nup töföngö tökētū min anga-aṅ nö ël e nö ṙātu, ngaich ël e nö föng tösangöö tökētu nö inlāmö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index