Search form

LA-EN LĒVĪ 8:31

31Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö Āròn tö yik kikōnyö kūön ò inrē, Sun ngam alaha i kūö inkūp ngam rūkui manūlö: kāḵa e in e, nyā minë rôtī inrē minë el ngam kuvôkö tö-ahetlöngö, sā tinöölô chu, ngih tö ngö, Ngaich min Āròn tö yip kūön ò inrē nö nyā-aṅvkūö tö e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index