Search form

KINṘEŪKÖ 1:32

32Aṅ in yip kūön Yôsĕf, nö aṅ i yip kūön Ifrēm, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index