Search form

KINṘEŪKÖ 1:51

51Yē ngam inrūkui nö kiröönngöre, ngaich yip Lēvī min nö teuklö e: ane inrē yē ngam inrūkui nö vītu, ngaich asöklö e min yip Lēvī: ngaich yip yamihtöre min aṅ tahëng nö haröhtöre, kumpahaivah min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index