Search form

KINṘEŪKÖ 10:31

31Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Vë-ekūö meh chin, uh man ṙāngen ih; tön höng më-eṅ man tö akahalōn tö inlahen ih iyöng el inchōn, ngaich më-eṅ min in ih sā ṙënngen në mat ih.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index