Search form

KINṘEŪKÖ 10:8

8Ngaich yik kūönṙô kikōnyö kūön Āròn, nö föö nup römpĕt min, chöngö nun min anū-ö nö in yīö örheūheu i tumkölchap yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index