Search form

KINṘEŪKÖ 11:1

Tapērā Minë Nyö Ök Chūökö

1Ngaich yik tarik nö uyë-a ṙô nö elnang ngam Mā Tēv: ngaich hē ngam Mā Tēv nö hāngö e; hūlökūö ngaich ngam lanīnö Ò; ngaich ngam tameūyö ngam Mā Tēv nö ök ngö tī tö cha, ngaich ṙāpngökūö söl manā-angkūö ök elyöngö cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index