Search form

KINṘEŪKÖ 11:10

10Ngaich Môsös nö hang ṙô yik tarik nö peuiny nö keuheūtngöre chūök i mupīhö, kö i kūö inkūp inrūkui re tarik: ngaich ngam lanīnö ngam Mā Tēv nö kiröngen nö hūlökūö; kuyāhalōn inrē Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index