Search form

KINṘEŪKÖ 11:12

12Pirūkö chu aich vē tarik nö ṙòkhöre? Chū-ö öich kamyôḵnyen cha, lökten Meh ngö ṙô tö chu, Tayūkö cha man, öm sā ngòh kikōnyö yöng maharuk nö tayuk ngam pamôḵ nyīö, im panam chūök ṙô meh kilēḵngôre i yik yöng chu?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index