Search form

KINṘEŪKÖ 11:15

15Ngaich yē meh ngati tī tö chu, vë-ekūö Meh chin, kumpaha chu hĕngröt tī, yē chu inṙētu i kūö Meh; ane inrē uich höktu mat meuk öt kanôlòre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index