Search form

KINṘEŪKÖ 11:17

17Ngaich Chū-ö min yônti öich vë-ekūö meh umuh: ngaich Chū-ö min kēngö öp ma alaha ap mi in meh, ngaich kēten ò nö in cha; ngaich cha-a min nö keun lumngan yip tarik nö hol kūö meh, hòṅ meh öt höng hĕngkūö keūnö e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index