Search form

KINṘEŪKÖ 11:18

18Ngaich ngö ṙô më-eṅ tö yip tarik, Ahetlöre yin höng öp huṙöich, hòṅ yīö kā alaha: pò yīö peuiny i elnang ngam Mā Tēv, öi ngö ṙô, Chiāp min kamëtö kāḵ ih tö alaha? Pò e nö tölēnen nö in ih i Aikup: lökten an ngam Mā Tēv, nö kē-ĕkūö yīö min tö alaha, ngaich kā min yī-ö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index