Search form

KINṘEŪKÖ 11:20

20Hĕng chumngëṅtöhöre pöri, hanöngsaha e nö talīnköny nö elmeh yīö, hanöngsaha yīö tôkökūö tö e: pò yīö sōḵ-o ngam Mā Tēv, ngam mi in yīö, ngaich peuiny i kūö ò, öi ngö ṙô, Kūöyòh öi kunyī-inyre ṙā-ang Aikup?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index