Search form

KINṘEŪKÖ 11:21

21Ngaich ngö ṙô Môsös, Tafūölòng köiny yin vē tarik kumröön vē mi in chu; ngaich ngö ṙô Më-eṅ, Kētö alaha Chin min in cha, hòṅ cha nö hĕng chumngëṅtö höre kūö nö kā.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index