Search form

KINṘEŪKÖ 12:10

10Kē-ĕngre ngaich ök taṙul nö ṙā-ang kui ngam rūkui; meūkö ngaich Miriöm nö yeūnyu, isoh sā nup töpatūya tacham: ngëichken Miriöm ngaich ang Āròn ngaich meūkan nö yeūnyuvö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index