Search form

KINṘEŪKÖ 12:11

11Ngaich Āròn nö ngö ṙô tö Môsös, Mah, më-eṅ mā chu, vë-ekūö meh chin, uh an hakeunlöng tö tökööl, tön ngaich an höng kulō-ovṙen, ngaich kūö e āyö köölö fālen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index