Search form

KINṘEŪKÖ 12:12

12Vë-ekūö meh chin, uh an yēḵ nösā kupah, pòn ngaich ök alaha ò nö ròngti nö keuheūtngöre hē maneutnyö ò nö ṙā-ang el chūök kanūönö yöngre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index